HOME CONTACT US

FOG MIST FINE SPRAY NOZZLE
หัวพ่นหมอก

FOG MIST FINE SPRAY NOZZLE
หัวพ่นหมอก

Fog Mist Spray Nozzle หรือว่าหัวสเปรย์พ่นหมอก จะพ่นละอองน้ำที่มีความละเอียดมากขนาดเล็กกว่า 50 ไมครอน

Fog Mist Spray Nozzle หรือว่าหัวสเปรย์พ่นหมอก
เหมาะกับการสเปรย์ละอองน้ำ เพื่อการควบคุมความชื้น เพิ่มความชื้นในอากาศ ลดความร้อน ลดปริมาณฝุ่นในอากาศ

Fog Mist Spray Nozzle หรือว่าหัวสเปรย์พ่นหมอก
-มักจะใช้เกี่ยวกับทางด้านการเกษตร เช่น เพาะเห็ด ปลูกกล้วยไม้ ปลูกพืชไฮโดร(ปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน) โรงเลี้ยงสัตว์

-ที่เห็นกันโดยทั่วไปใช้กับพัดลมไอน้ำ เพื่อใช้ลดความร้อนในอากาศ

-ในห้องควบคุมความชื้น

มีให้เลือกหลายแแบบดูรายละเอียดของFog Nozzleหัวพ่นหมอกได้จากด้านล่าง
-หัวพ่นหมอกแรงดันสูง ตั้งแต่ 20 บาร์ ขึ้นไป

-หัวพ่นหมอกแรงดันต่ำ ตั้งแต่ 4 บาร์ ขึ้นไป