HOME CONTACT US

AIR ATOMIZING SPRAY NOZZLE
หัวฉีดน้ำพ่นหมอกแบบใช้ลมอัดร่วม

AIR ATOMIZING SPRAY NOZZLE
หัวฉีดน้ำพ่นหมอกแบบใช้ลมอัดร่วม

Air atomizing nozzle หัวฉีดน้ำพ่นหมอกแบบใช้ลมอัดร่วม
ลักษณะของหัวฉีดจะกระจายเป็นละอองขนาดเล็กโดยไม่ต้องใช้แรงดันจากน้ำ แต่จะใช้ลมอัดร่วมด้วยในการใช้งาน ทำให้สามารถ ปรับความละเอียดของละอองน้ำได้ง่าย

AIR ATOMIZING SPRAY NOZZLE
หัวฉีดน้ำพ่นหมอกแบบใช้ลมอัดร่วม