HOME CONTACT US

ADJUSTABLE CLAMP PIPE SPRAY NOZZLE
หัวฉีดน้ำปรับทิศทาง รัดท่อ

ADJUSTABLE CLAMP PIPE SPRAY NOZZLE
หัวฉีดน้ำปรับทิศทาง รัดท่อ

ADJUSTABLE CLAMP PIPE SPRAY NOZZLE
หัวฉีดน้ำปรับทิศทาง รัดท่อ
มักจะใช้กับการติดตั้งที่มีจำนวนมาก สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว ถอดล้างง่าย
และยังสามารถปรับทิศทางของหัวฉีดได้

วัสดุที่มีให้เลือก PP BRASS SUS

Clamp pipe spray nozzle Adjustable clamp pipe spray nozzle

ADJUSTABLE CLAMP PIPE SPRAY NOZZLE
หัวฉีดน้ำปรับทิศทาง รัดท่อ